1, అక్టోబర్ 2011, శనివారం

కనులు బొమ్మల తెరలు


నీలాల కన్నులేల-
లాల పోసుకుంటూన్నవి?! ||


హిమబిందుల బొత్తులు 
అవి - 
మంచి మంచు ముత్యాల రాసులు – 
అవనీ తల తలంబ్రాలు- 
ఇలకు ఈ ముత్యాల కానుకలు- 
ఆనందబాష్పాలు     ||
ఇంత చక్కని బొమ్మలకు
నయనమ్ములు యవనికలు
(= బొమ్మ తెరలు)
కనుకనే
నీలాల కన్నులు 
ఈ లీలగ -
ఆనందబాష్పాల 
తానాలు ఆడేను 
లాల పోసుకొనేను ||


[కనులు బొమ్మల తెరలు]
;


అలుకల శోభల అమూల్య కాన్కలు
జవ్వని కేలనొ కినుక కలిగినది!
నా మదిలోన కలవరమాయెను;

మిన్నుల వెన్నెల పరదాలందున- 
దోబూచాడే ఓ శశాంకుడా!
మిలమిలలాడే జాబిల్లీ!- 
చెలియ కులుకుల- రోష్నీలోన  
చక్కగ దూరగ వస్తున్నావా?

దూరినంతనే చేరువవుదువా?


చిన్ని పాపగా మారాం చేస్తూ;
దూరాలన్నిటి - చెరిపేసేసి
చేరువ ఐతివి తనకు లిప్తలో! 
నీ టక్కరితనము ఔరౌరా! 
బల్ చమత్కారమే!....


అలిగిన సఖియా! 
నీదు అలకలు,
అలకల కులుకులు 

క్షీణించిన ఆ ఇందుబింబముకు
వెలవెలబోయే పదారు (చంద్ర) కళలకు
వేయి శోభల వరములిచ్చినవి ||  
  
@@@@@@@@@@@@@@@@[సుందరి కినుకలు- కానుకలు
   జాబిలి కొసగిన అమూల్య కాన్కలు కాంకలు
అలుకల శోభల అమూల్య కాన్కలు ; 
;  


పగలును ఓదార్చు రాత్రి


; dark hair = night  ;

అలివేణీ కుంతలమ్ముల శోభల 
నేమని వర్ణించుదును?
అవనిని ఉన్న పదములు చాలవు. 
నీలవేణీ కేశ గృహమున; 
నివసించాలని "కాల ప్రయత్నము"!  
శూన్యము కాస్తా ఎటులో గాని- 
తపసు ఫలించీ, 
ఇంచక్కా -  
తన తనువునె - "తమసు"గ మార్చుకున్నది, 
రేయిగ అగును అంబరము;
కాలములోన అర్ధభాగమై, 
పగలును బుజ్జగించుచునూ,
ఇదేమి వింత?
విడ్డూరముగా భలే తమాషా, జరిగినది ||

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


[పగలును ఓదార్చు రాత్రి]
;

23, సెప్టెంబర్ 2011, శుక్రవారం

సతతము సతమతమే!

పల్లవి:-

సతతం సతతం; సతమతమవడం  
రోదసిలో సంచార జీవకోటికీ 

నిత్య జీవనమ్మాయెను
సత్యమిది! పడతీ!
సత్యం! సత్యం! సత్యం!  || 


చంద్రవదన! ఇందుమతీ!
నీ- చెలువములను చూడగానే/నె 
చంద్రకళలకు కలవరమంట!- 
హెచ్చులు  తగ్గులు - తగ్గులు హెచ్చులు 
అందుకెనంట! - సతతం ||


పదారు రోజులు పాపం! 
ఒకటే తన పని అంట!- 
బారు బారు  కిరణాళికి - 
పదును పెట్టుకొను సతతం
విసుగు లేని పని అంట!  ||

నీ కురుల జాలి, కరుణలకై 
తపసు చేయు గగనము - సతతము- 
నీ జాలిని పొందుటె గగనమాయెను-
ఔరా! నీ మాయ?! ||


@@@@@@@@@@@@@@


chaMdrakaLalaku kalavaramaMTa!- 

hechchu taggulu aMdukenaMTa! - ||


padaaru rOjulu paapaM! okaTE pani aMTa!- 
vennela baaru  kiraNALiki satataM- 
padunu peTTukonu pani aMTa!  ||


nI kurula nIlimala- raMgulanu—
aruvuga gaikone aMbaramu- 
niSigaa taanu- kaalamulO, 
sagabhaagamunu gaikonenu- 
nI kESaanugraha, 
karuNalakOsaM- t
apasu chEsinadi – 
gaganamu satatamu- 
nI jaalini poMduTe 
gaganamaayenu- 
auraa! nI maaya?! ||


@@@@@@@@@@@@@@
;

సింగరాయ బుల్లోడు


Raiding horse


టక్కు టిక్కు టెక్కులాడి- 
టుక్కు టెక్కు నడకలాడి- 
నడకలన్ని నాట్యాలై- 
పెక్కు నిక్కులాయె, పిల్లకు, 
నిక్కువమిది, మన్మధుడా! ||

డప్పు, డిప్ప, డెక్క వాజి- 
చుప్పనాతి రౌతు వీడు/ తాను/ 
డొప్ప డోలు తీర్థాలలొ- 
డుబుంగు డంగు తేలవోయి ||

ఆమె:- 
టాపు లేచిపోద్దిరోయి- 
తిక్క తిక్క మాటలను-
తుప్పు తుప్పున ఊస్తే – 
జాపత్రీ పిలగాడా! __
అతడు:-
టెంపరింత తగునా, 
ఓ మగనాలా!- 
తెంపరితనమేలనీకు? __
డాబుసరీ బుల్లెమ్మా!- 
జాబిలికీ కిక్కిచ్చే- 
ఓ హో బిలమా! కాంచనమా! ||

దంభారీ తనము చాలు!- 
గుంభనాలింగనములను –
 ఉపాహారమీయి చాలు! 
అదే నాకు పదివేలు ||

చంబేలీ పరిమళాల- 
సంబరాల బేలా!- 
ఈ, సింగరాయ బుల్లోడు- 
నిరంతరం నీ ఖైదీ! ||

@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

Takku Tikku TekkulADi- 
Tukku Tekku naDakalADi- 
naDakalanni nATyaalai- 
pekku nikkulaaye, 
pillaku, 
nikkuvamidi, manmadhuDA! ||

Dappu, Dippa, Dekka vAji- 
chuppanaati rautu vIDu/ taanu/ Ime- 
Doppa DOlu tIrthaalalo- 
DubuMgu DaMgu tElavOyi ||

aame:- 
TApu lEchipOddirOyi- 
tikka tikka mATalanu- 
tuppu tuppuna UstE – 
jaapatrii pilagaaDA! __
ataDu:-
TeMpariMta tagunaa, 
O maganaalaa!- 
teMparitanamElaniiku? __
DAbusarii bullemmaa!- 
jaabilikii kikkichchE- 
O bilamaa! kaaMchanamaa! ||
;  

కిలికించితాల రొక్కము

గడి వేసిన తలుపులు- 
ముడివేసిన తలపులు- 
తడి తపనల ఒత్తిడి- 
మడి ఒడిలో చిత్తడి- ||మడిగెలపయి- పసుపులు- 
విడి కుంకుమ బొట్టులు-  
జీరాడే కుచ్చిళ్ళకు –
చిడిముడిగా వన్నెలు ||


మక్కువ కుదిరిందనీ – 
మల్లిక తెలిపేను వనికి- 
రొక్కము కిలికించితాలు-  
చక్కని మన్మధ రాణికి ||


@@@@@@@@@@@@@


ga Di vEsina talupulu- muDivEsina talapulu- 
taDi tapanala ottiDi- maDi oDilO chittaDi- ||


maDigelapayi- pasupulu- viDi kuMkuma boTTulu-  
jIraaDE kuchchiLLaku –chiDimuDigaa vanniyalu ||


makkuva kudiriMdanI – mallika telipEnu vaniki- 
rokkamu kilikiMchitaalu- chakkani manmadha rANiki ||
;

బులిపించే డ్యూటీ -1


at the door of MoonLight
బులిపించడమే డ్యూటీ- నీ       
కప్పగించినది ఎవరో?
జిలిబిలిగా ఆటలా?
మా ప్రేమ జంటలన్నిటితో?
చాలు చాలు చాలునోయి! ||                                       
                                       
చిలకరించుచున్నవి- 
మొయిలు తునక పన్నీర్లు- 
తనివితీర జామ పండు-
జలక్రీడల సయ్యాటలు- 
చిలక రాజు రుచి చూడగ- 
పండుకేమొ మజా మజా ||                                                    
                                                                                
కావాలని ఓరగా- 
తలుపు తెరచిఉంచితిని- 
వాలనీయి దోర దోర- 
వెన్నెలల కిరణాలను- 
నీలాంబుద రాశి వెనుక- 
నక్కి ఉన్న జాబిల్లీ! ||


 @@@@@@@@@@@@@

bulipiMchaDamE DyUTI- nii
kappagiMchinadi evarO?
jilibiligaa ATalaa?
maa prEma jaMTalanniTitO?
chaalu chaalu chaalunOyi! ||

 chilakariMchuchunnavi- moyilu tunaka pannIrlu-
tanivitiira jaama paMDu-jalakrIDala sayyaaTalu-
chilaka raaju ruchi chUDaga- paMDukEmo majaa majaaa ||

kaavaalani Oragaa- talupu terachiuMchitini-
vaalanIyi dOra dOra- vennalala kiraNAlanu-
nIlaaMbuda rASi venuka- nakki unna jAbillI! ||

;


21, మే 2011, శనివారం

కలల తోరణాలు


 ఉప్పాట ఆడే పిల్లలలాగా;
 చిన్న చిన్న భావాలను ;                                           గుప్పిళ్ళతో  జమురుకొంటున్నాను; 
రాగాలను పిడికిళ్ళతో పొదువుకొంటున్నాను;
స్వప్నాలను దోసిళ్ళతో పట్టుకుంటున్నాను;  
నా అంగుళులకు పెనవేసుకున్న స్వప్నాలన్నీ;
ప్రణయ సామ్రాజ్య సింహద్వారానికి;
సౌదామినీ   తోరణాలు దేవీ! 
&&&&&&&&&&&&&&&&& 
uppaaTa ADE pillalalaagaa;
mRdu suma daLa BAvaalanu
guppiLLatO  jamurukoMTunnaanu;
raagaalanu
piDikiLLatO poduvukoMTunnaanu;
swapnaalanu dOsiLLatO
paTTukuMTunnaanu;
naa aMguLulaku
penavEsukunna swapnaalannI;
praNaya saamraajya siMhadvaaraaniki;
saudaaminI   tOraNAlu dEvI!
 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

8, మే 2011, ఆదివారం

వెండ్రుకలతో కొలతలు       మన్మథుడు- 
తిమిర సీమల వైశాల్యాన్ని -
కొలవ అశక్తుడు ఐనాడు;
యుక్తిగా......
నీ నీలి కురులను -

కొలబద్దలుగా గైకొన్నాడు; -

మదన కార్యము- 

విజయవంతమైనది! -


భర్త అడుగుజాడలలోనే నడిచింది రతీ దేవి!-

ఆవలి గట్టున ఉన్నాడు తన నాధుడు!-

ఈవలి తీరం నుండి-

చెలియా!-

నీ క్రీగంటి చూపుల నావను -
                        
         గైకొన్నది-
అవతలి ఒడ్డుకు -
సునాయాసంగా చేరుతుంది ఆమె!

సంశయ మింక లేదు.

     
           వెండ్రుకలతో కొలతలు

@@@@@@@@@@@@@@@@@
       

veMDrukalatO kolatalu;


manmathuDu timira siimala vaiSAlyaannikolava aSaktuDu ainaaDu;yuktigaa......nI nIli kurulanu kolabaddalugaa gaikonnaaDu; bharta aDugu jaaDalalOnE naDichiMdi ratI dEvi!aavali gaTTuna unnaaDu tana naadhuDu!Ivali tIraM nuMDi,cheliyaa!nI krIgaMTi chUpula naavanu gaikonnadi,avatali oDDukusunaayaasaMgaa chErutuMdi aame!saMSaya miMka lEdu.
@@@@@@@@@@@@@@@@@

17, ఏప్రిల్ 2011, ఆదివారం

నిరంతర కృతజ్ఞతాంజలి


నీ కాటుక కన్నుల సీమలలో; నే వెన్నెలనై పచరించుదును;నా ఊహల కలువల కానుకలు ; విరబూసే చోటిది, ఓ పడతీ!ఈ భాగ్యము నీ వర దానము కాక ; వేరెన్నటికీ కానె కాదు;అందుకె జవ్వని! ఈ దాసుడు నీకొసగును కై మోడ్పులును,సదా సదా. 

                   (ఇది నిరంతర కృతజ్ఞతాంజలి )  

           &&&&&&&&&&&&&&&&&&

nI kaaTuka kannula siimalalO; nE vennelanai pachariMchudunu;naa Uhala kaluvala kaanukalu ; virabUsE chOTidi, O paDatI!I BAgyamu nI vara daanamu kaaka ; vErennaTikI kaanE kaadu;aMduke javvani! I daasuDu nIkosagunukai mODpulanu,sadaa sadaa.

idi niraMtara kRtaj~nataaMjali   ;;;;;

28, మార్చి 2011, సోమవారం

మన్మథుని ప్రాణాయామములు

;;;;;;;;
సతమతమౌతున్నాడదే!
సీమంతిని!కలభాషిణి!
నీదు, కనుబొమ్మల;
ఒదిగి పోయి, మన్మథుడు;
;;;;;;;;;
ప్రాణయామములు
నియమము తప్పకను;
మన్మధుడు వంగి,
చేయు ఆసనములు;
యోగి ఆయె నోహో!
తానచటనే వసియింపగ!

@@@@@@@@@@@@


satamatamautunnaaDadE!
sImaMtini!kalaBAshiNi!
nIdu, kanubommala;
odigipOyi, manmathuDu;
;;;;;;;;
praaNayaamamulu
niyamamu tappakanu;
manmadhuDu vaMgi,
chEyu aasanamulu;
yOgi aaye nOhO!
taanachaTanE vasiyiMpaga!
(manmadhuni praaNaayaamamulu )

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

కోమలి సొగసులు;;;;;;;;
అబ్బలాలొ! నీ కురులు;
మబ్బులను మరిపించెను ||

ఒప్పుగ మరువం, దవనం ;
ముప్పేటల పరిమళాలు;
తిప్పిన జడ పాయలవీ;
గుప్పుగ కురిసే వానల;
చూపించుము ఎక్కడనో? ||

ఏమరక విరబూసే:
తామర పుష్పాల సౌరు;
కోమలి వదనారవింద
మునకు సాటి రానెరాదులే!
దిగ దుడుపు ఖచ్చితమే! ||

@@@@@@@@@@@@@@

abbalaalo! nii kurulu;
mabbulanu maripiMchenu ||

oppuga maruvaM, davanaM ;
muppETala parimaLAlu;
tippina jaDa paayalavI;
guppuga kurisE vaanala;
chUpiMchumu ekkaDanO? ||

Emaraka virabUsE:
taamara pushpaala sauru;
kOmali vadanaaraviMda
munaku saaTi raanerAdulE! ;
diga duDupu KachchitamE! ||

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Eye brows భృకుటి
నయనమ్ముల పైన అదియె!
నీలాల హరి విల్లు!
కసురుకునీ, విసురుకుని
తూస్కరించు చున్నావు ||
;;;;;;
మదనుడు వంగిన యోగిగ;
సదమలమౌ కనుబొమ్మల;
కుదురుగ తానొదిగిపోయె;
నీ - గదమాయింపుల భృకుటిని! ||

నీ - కను బొమ్మల చిరు ముడి
కనక సింహాసనమే!
ప్రణయ దేవి కూర్చున్న
పట్టమహిషియే పొలతీ! ||

{{{{{{{{{{{{{{}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

జడ పాయల సౌరభాలు ;;;;;;
అబ్బలాలొ! నీ కురులు;
మబ్బులను మరిపించెను ||

ఒప్పుగ మరువం, దవనం ;
ముప్పేటల పరిమళాలు;
తిప్పిన జడ పాయలవీ;
కుప్పలుగా కురిసే వానల
ఎక్కడున్నవీ చూపు? ||

ఏమరక విరబూసే:
తామర పుష్పాల సౌరు;
కోమలి వదనారవింద
మునకు సాటి రాదు కదా!
దిగ దుడుపు ఖచ్చితమే! ||

6, మార్చి 2011, ఆదివారం

ప్రభాత రేఖలు - మేఘ జడకుచ్చులుతొలి ప్రభాత సువర్ణ రేఖా ధారలన్నిటినీ;
ఓర్పుతో తీర్చి దువ్వి, దిద్ది,
ప్రజ్ఞతో జడ కుచ్చులుగ ;
చేసినది నాదు చెలియ;
ఓహోహో! మేఘమా! ; రావమ్మ!
పసిడి పువు రేకుల చుట్టుకొను వేడుక
చేసుకుందువుగాని,
ఎలమి నా కుందనపు బొమ్మ భుజముపైన;
"పల్లకిలో పెళ్ళి కూతురు వోలె
విలసిల్లు విలాసములన్ని నీవేలే!

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

praBAta kaaMti rEKalu - mEGamunaku jaDakuchchulu
_________________________________________
toli praBAta suvarNa rEKA dhaaralanniTinii;
OrputO tIrchi duvvi, diddi,
praj~natO jaDa kuchchuluga ;
chEsinadi naadu cheliya;
OhOhO! mEGamaa! ; raavamma!
pasiDi puvu rEkula chuTTukonu vEDuka
chEsukuMduvugaani,
elami naa kuMdanapu bomma Bujamupaina;
"pallakilO peLLi kUturu vOle
vilasillu vilaasamulanni nIvElE!

చురుకు దనముల మిళాయించిన తులిపి దనములు

వేణువుపై నాట్యమాడేను;
ఆమె చివురు వ్రేళులు;
"ఆటల వేళ ఐనది" అనుకొని,
చిలిపి గాలి బాలలు ;
లోన దూరి, రాగాల
స్నానాల,
అనురాగాల ఈదులాటల ;
క్రీడించుచున్నారు;
ఎంచ తరమా?
వారి చురుకు దనముల
మిళాయించిన తులిపి దనముల విలువలను,

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&


churuku danamula miLaayiMchina tul
ipi danamulu
_____________________________________
vENuvupai naaTyamADEnu;
aame chivuru vrELulu;
"aaTala vELa ainadi" anukoni,
chilipi gaali bAlalu ;
lOna dUri, raagaala snaanaala,
anuraagaala IdulaaTala ;
krIDiMchuchunnaaru;
eMcha taramaa?
vaari churuku danamula
miLaayiMchina tulipi danamula viluvalanu .

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

మృదు వేణు గానములు, గాలికి గిలిగింతలు


ఒక మురళిని చేకొని ;
గిరి - శిఖరాగ్రమును చేరి;
ఒక పెను శిలపై జేరగిలి;
మ్రోగించు చున్నది, చెలి;
మృదు వేణు గానములా
అవి?
గాలికి పెట్టుచున్న
పెట్టెడు ( Box); గిలిగింతలు గాని;

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

mRdu vENu gaanamulu, gaaliki giligiMtalu
__________________________________oka muraLini chEkoni ;
giri - SiKaraagramunu chEri;
oka penu Silapai jEragili;
mrOgiMchu chunnadi, cheli;
mRdu vENu gaanamulaa avi?,
gaaliki peTTuchunna ;
peTTeDu (# Box#); giligiMtalu gaani;

( see Link ; NIce ART )

4, మార్చి 2011, శుక్రవారం

ఢమరు ధ్వనికి టీచర్లు


మేఘాల గూళ్ళలో (కులాలయములలో) ;
మెరుపుల పక్షి కూనలు;
ఆ శాబకములు, కువ కువ లాడుతాయేమో! -
అనుకున్నాను;కానీ, అదేమిటో గానీ .........
డమ డమా మార్మ్రోగుతున్నాయి ;
పరమేశుని ఢమరు ధ్వనికి ,
ఈ అంబర ధ్వనులు,
పరమ గురువులు కాబోలును, క్రిష్ణ వేణీ!

27, ఫిబ్రవరి 2011, ఆదివారం

బొమ్మ, బొరుసు, ఆశా ఇరుసుమధు మాధుర్యాలను దూసి పోసిన
కిన్నెరల ఆలాపనా గానాలు;
దివి నుండి జారి వచ్చి;
సుతారంగా దూరి పోయి
నీదు కొంగు బంగారముగా మారి పోయాయి
కోమలీ! కాస్త దయ ఉంచి ;
నీ చెంగు ముడి విప్పవా?
“ పొడుపు కథ నీ నవ్వు “-
కాస్త కరుణించి ,ముడి విప్పవా?

పసిడి నాణెమ్ము అందుంది ;
ఇటు జారి ;
నా హృదయమ్ము పై పడెను;
“ బొమ్మ” పడితేను నాదు భాగ్యమ్ము;
నీ చరణ పద్మాల “ పద్మ రేఖను ఔతాను నేను”
అటు గాక ;
“ బొరుసు ” గా పడితేను;
నిను గూర్చినట్టి భావనా చక్రాల శిథిలాలలోన;
కూరుకు పోయినట్టి ‘
“ఆశా ఇరుసునే ఔతాను తథ్యమిది ,సుమ్మీ!!

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&bomma, borusu, aaSaa irusu
______________________

madhu maadhuryaalanu dUsi pOsina
kinnerala aalaapanaa gaanaalu;
divi nuMDi jaari vachchi;
sutaaraMgaa dUri pOyi;
nIdu koMgu baMgaaramugaa mAri pOyaayi.
kOmalI! kaasta daya uMchi ;
nI cheMgu muDi vippavaa?
“ poDupu katha nI navvu “-
kaasta karuNiMchi ,muDi vippavaa?

pasiDi naaNemmu aMduMdi ; iTu jaari ;
naa hRdayammu pai paDenu;
“ bomma” paDitEnu ; naadu Baagyammu;
nI charaNa padmaala “ padma rEKanu autaanu nEnu”
aTu gaaka ; “ borusu ” gaa paDitEnu;
ninu gUrchinaTTi BAvanaa chakraala SithilaalalOna;
kUruku pOyinaTTi ‘
“ASA irusunE autaanu tathyamidi, summI!

&&&&&&&&&&&&&&