21, మే 2011, శనివారం

కలల తోరణాలు


 ఉప్పాట ఆడే పిల్లలలాగా;
 చిన్న చిన్న భావాలను ;                                           గుప్పిళ్ళతో  జమురుకొంటున్నాను; 
రాగాలను పిడికిళ్ళతో పొదువుకొంటున్నాను;
స్వప్నాలను దోసిళ్ళతో పట్టుకుంటున్నాను;  
నా అంగుళులకు పెనవేసుకున్న స్వప్నాలన్నీ;
ప్రణయ సామ్రాజ్య సింహద్వారానికి;
సౌదామినీ   తోరణాలు దేవీ! 
&&&&&&&&&&&&&&&&& 
uppaaTa ADE pillalalaagaa;
mRdu suma daLa BAvaalanu
guppiLLatO  jamurukoMTunnaanu;
raagaalanu
piDikiLLatO poduvukoMTunnaanu;
swapnaalanu dOsiLLatO
paTTukuMTunnaanu;
naa aMguLulaku
penavEsukunna swapnaalannI;
praNaya saamraajya siMhadvaaraaniki;
saudaaminI   tOraNAlu dEvI!
 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

8, మే 2011, ఆదివారం

వెండ్రుకలతో కొలతలు       మన్మథుడు- 
తిమిర సీమల వైశాల్యాన్ని -
కొలవ అశక్తుడు ఐనాడు;
యుక్తిగా......
నీ నీలి కురులను -

కొలబద్దలుగా గైకొన్నాడు; -

మదన కార్యము- 

విజయవంతమైనది! -


భర్త అడుగుజాడలలోనే నడిచింది రతీ దేవి!-

ఆవలి గట్టున ఉన్నాడు తన నాధుడు!-

ఈవలి తీరం నుండి-

చెలియా!-

నీ క్రీగంటి చూపుల నావను -
                        
         గైకొన్నది-
అవతలి ఒడ్డుకు -
సునాయాసంగా చేరుతుంది ఆమె!

సంశయ మింక లేదు.

     
           వెండ్రుకలతో కొలతలు

@@@@@@@@@@@@@@@@@
       

veMDrukalatO kolatalu;


manmathuDu timira siimala vaiSAlyaannikolava aSaktuDu ainaaDu;yuktigaa......nI nIli kurulanu kolabaddalugaa gaikonnaaDu; bharta aDugu jaaDalalOnE naDichiMdi ratI dEvi!aavali gaTTuna unnaaDu tana naadhuDu!Ivali tIraM nuMDi,cheliyaa!nI krIgaMTi chUpula naavanu gaikonnadi,avatali oDDukusunaayaasaMgaa chErutuMdi aame!saMSaya miMka lEdu.
@@@@@@@@@@@@@@@@@