24, అక్టోబర్ 2014, శుక్రవారం

మెరిసే పేజీలు

ఆమని వచ్చే వేళకు; 
బుల్ బుల్ పిట్ట తెచ్చిన 
'పాటల లోలాకులను' తగిలించుకున్న 
శ్రవణేంద్రియాలు  
మిసిమికాంతులతో  హుషారుగా;  
మెరుస్తూ తూగాడుతూంటాయి

ప్రతి బుల్లి సంఘటన, 
ఆనందపూర్ణతకు ఆహ్వానం పలుకుతుంది.  

పునః పునః వడబోతల జీవితానుభవాలతో; 
బ్రతుకుపుస్తకం; 
సరికొత్త పేజీలను ఫైలుకి చేర్చుకుంటూ; 
సొబగుల డైరీ ఐ; 
మనకు అందుతూంటుంది. 

**************************,
[Dairy Books}

curtains designs  

నా బ్లాగులను:-
1. అఖిలవనిత ; 2. అఖిలావని; 3. కోణమానిని- ను చూసి,
నేను కంప్యూటర్ స్క్రీన్ పై వేసిన paintimgs పై 
మీ అభిప్రాయాలను  ఆహ్వానిస్తూ
దీపావళి శుభాకాంక్షలు;  

21, అక్టోబర్ 2014, మంగళవారం

సరదా దీపావళి

మతాబాలకు వెలుగులు నేర్పి,
ఆషామాషీ కబుర్లతోటి; 
నేడే పండుగ దీపావళి   ||
,
చుక్కల తళుకుల; 
లోకాభిరామాయణం; 
మక్కువ బాలల బాతాఖానీ! ||
,
టెన్షనులన్నిటి విడనాడి; 
ఇంటాబైటా కాంతిప్రభలు; 
చెప్పాలా మరి,ఇది దీపావళి||
,
దీపావళీ! దీపావళీ!  
welcome welcome Diwali!
Happy Happy diwali! 
wishing you all 
Happy diwali!  Happy diwali! ||

Happy prasperus diwali  

15, అక్టోబర్ 2014, బుధవారం

మేఘమల్హార రాగాలు (హై'కూనలు'/ haiku)

శభాష్!
డొక్కశుద్ధి ఉన్న మేఘాలు, 
వల్లిస్తూన్నవి మెరుపుల పద్యాలు,  
అప్పగిస్తూన్నవి పృధ్వీ గురువుకు, 
వర్షధారల వేదమంత్రాలు;
పాడుతూన్నవి మేఘమల్హార రాగాలు;


************************,

Sabhaash!
DokkaSuddhai unna mEghaalu, 
wallistuunnawi merupula padyaalu, 
appagistuunnawi pRdhwii guruwuku, 
warshadhaarala wEdamamtraalu;
paaDutuunnawi mEGamalhaara raagaalu;

************************,

చినుకులు/  haiku/ chinukulu haikuuunalu హైకూనలు; 

Towel designs 

kiru, kireji, kigo ()aijiki)  అనే జపాన్ పదములు, 
హైకూ- అనే (haikai) పద్య ఆవిర్భావానికి మూలములు.  
హైకై- కి వేరేగా బహువచనము లేదు.
నా saree designs కంప్యూటర్ పై వేసాను. 
ఈ cloth designs పై మీ అభిప్రాయాలను చెప్పండి,  
చినుకులు హైకూనలు-   హైకూలు- కి నా  తెలుగు సేత. ; 

(కావ్య కాదంబరికుసుమాంబ గ్రూపు 2014 septembar})

************************************************,,


Chandana thorough toys

Chandana thorough toys

Teccenamma moon thorough Chandana
Chandana thorough touched the toys
they evvarivamma? Evvarivamma they? ; || Moon ||                           

friends scoff, brother goki          
ponnacettu hidden perch Krishna         
Krishna podarillalona nakkinakki navveti                                             
tanivitira jabiliki eagerness to see; || Moon ||   
                          
"leapfrog manalantu" mischievous Krishna's mother, 
the officials pointed tarjanini yasodamma                     
repallela gopemmala kongulandu dobuci       
atalada jabilliki fellow eagerness; || Moon ||   
                      
Yamuna waves nestalato, idulatalo clever           
nilinili keratalalo kaliyuni on the platform   
of Krishna Rasa tandavamadeti nilamohana                                 
tanivitira jabilliki eagerness to see; || Moon ||

********************************, 
Member Categories - child, Web magazine, newaavakaaya (LINK) 
Written by kusuma kumari; Tuesday, 07 October 2014 10:03; Hits: 122
*****************************************,

curtain DESIGNS 

;అఖిలవనిత
Pageview chart 28167 pageviews - 732 posts, last published on Oct 10, 2014
Telugu Ratna Malika
Pageview chart 3755 pageviews - 117 posts, last published on Oct 1, 2014
కోణమానిని తెలుగు ప్రపంచం

1, అక్టోబర్ 2014, బుధవారం

పున్నమి నోములు

వెన్నెల పురి విప్పి ఆడుతూన్న 
మరాళము చందమామ;
ఎన్ని సార్లు ఆ పగిదిని
అమావాస్య పొదల వెనుక 
దాగుంటావ్ చందురుడా!   

ఎప్పటికప్పుడు మళ్ళీ, 
ఇట్లాగ పున్నమి సొగసుల నెమలిలా ;
మాకోసం వస్తుంటే, 
మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాలా!? 
అనవరతం -
నీ "ఆగమనం - నోముల"పున్నమలే!
ఇంత వింత వ్రతములను 
కనిపెట్టిన నీకు 
మా ఎడతెరిపి లేని ధన్యవాదాలోయీ! 

         - కాదంబరికుసుమాంబ  

అనవరతం నీ ఆగమనం
పున్నమి నోములు ;