15, సెప్టెంబర్ 2015, మంగళవారం

బుంగమూతి ప్రేయసి

అరవిందదళనేత్రి నా ప్రేయసి; 
చిరు అలుకలకు గొప్ప వరములొసగేను,                                                     పెదవులను చుట్టి బుంగమూతిని పెట్టి,                                                       అలుకలకు గొప్ప వరములొసగేను, 
;
బింబాధరి కనులు త్రిప్పుచు 
ఏవేవొ ముచ్చట్ల ముగ్గులను వేయుచుండు; 
గుప్పిళ్ళు మూసేసి; 
"నా చేతిలోన; ఏమున్నవో చెప్పు చెప్పంటు" ; 
కొండగాలికి కూడ ఆటలను నేర్పేను!!
;
ఆహాహా! నేడు ఇట - లావణ్యవతి కడను;
'చంద్ర గుడి' కట్టిన వలయమ్ములు, 
ఘుమ్ము ఘుమ్మను తావుల 
కువలయ పుష్పాదులు; 
దారి తప్పేనో ఏమో!?, 
;
చంద్రాస్య నగుమోము చేతలన్నియును
వలయాలు, గుండుసున్నలను చుట్టేస్తు
గుండ్ర గుండ్రని రూపు చర్యలాయేను
;
నిశి రేడు, కలువలు
తమ బింబములు కోటి
నాదు సఖిలోన కాంచుతూ
అచ్చెరువులో మునిగి
కడ లేని ఈతలాడేను

================ 
[కుసుమాంబ1955]
=====================================

# arawimdadaLanEtri naa prEyasi; 
chiru alukalaku goppa waramulosagEnu, 
pedawulanu chuTTi bumgamuutini peTTi, 
bimbaadhari kanulu trippuchu EwEwo ; muchchaTla 
muggulanu wEyuchumDu; guppiLLu muusEsi; 
"naa chEtilOna; EmunnawO cheppu 
cheppamTu" ; komDagaaliki kuuDa ATalanu nErpEnu!!
aahaahaa! chamdra guDi kaTTina walayammulu, 
Gummu Gummanu taawula kuwalaya 
pushpaadulu; daari tappEnO EmO!? 
nEDu iTa - laawaNyawati kaDanu;
chamdraasya nagumOmu chEtalanniyunu
walayaalu, gumDusunnalanu chuTTEstu gumDra 
gumDrani ruupu charyalaayEnu 
niSi rEDu, kaluwalu
tama bimbamulu kOTi
naadu sakhilOna kaamchutuu
achcheruwulO munigi
kaDa lEni iitalaaDEnu

==========================
[kusumaamba1955] [కుసుమాంబ1955]
[ F. B. :-  తెలుగు సాహిత్య ప్రపంచం..
Kusuma Piduri ; September 8 at 7:42am

8, సెప్టెంబర్ 2015, మంగళవారం

చెరకు విల్లు శరములు

ఆణిముత్తెపు చూపుల చాందినీలొ 
సేదదీరుచు ఉన్నది ప్రేమ జగతి
ఈ సంగతి కనుగొనిన;
మన్మధుడు, చిలుక జోదు 
దిగి వచ్చెను ఈ దివికి!
;
లావణ్యరాశి, పూబోణి   
రాధికా వీక్షణముల పువు రేకుల
    ఏరుకొనెను త్వర త్వరగా,
తనదు చెరకువింటికి మదనుడు 
;
పూదళముల శరములను 
సమకూర్చుకొన గలిగిన 
నేర్పరి ఆ రతీపతి! 
తన విధి నిర్వహణలోన
గతి తప్పడతడు ఇక్షుధనుర్ధారి!  ||

=========================

cheraku willu Saramulu :- 

# aaNimuttepu chuupula chaamdiniilo 
sEdadiiruchu unnadi prEma jagati
ii samgati kanugonina;
manmadhuDu, chiluka jOdu 
digi wachchenu ii diwiki!
laawaNyaraaSi, puubONi
raadhikaa weekshaNamula Erukonenu 
tanadu cherakuwimTiki 
puudaLamula Saramulanu 
samAkuurchukonagaligina 
nErpari ratiipati! 
tana widhi nirwahaNalOna
gati tappaDataDu 
ikshudhanurdhaari!  ||

******************************; 
[  f. b. ,  evening - 6:53 ఎ. ఎమ్ 9/8/2015  :- sahitheeseva (సాహితీ సేవ) ]

3, సెప్టెంబర్ 2015, గురువారం

ఒలె! ఒలె! ఒలియా!

పద కింకిణులైనవి 
లైను లైనులుగ  
అంబరమందున ఆ మేఘాలు;
అందమైన ఆ నీలి మొయిలులు; 
తమ కేవల చలనములన్నియు కూడ
 నృత్యహేలలుగ మారు గమ్మత్తులు ||
;
ఇంపు, సొంపు, వంపులన్ని త్రికములు అయి 
గైకొనినవి నీలాల నీరదములు  
మాతృమూర్తి భావనతో/తొ అనుభూతి చెందు  
అమ్మ వోలె, అంబ వోలె  ఆకసము
ఒలె! ఒలె! ఒలియా!
చూడు చూడు అంబరము    
నీలాంబరము ||   
;
*************************

[ఒలె! ఒలె! ఒలియా!/ మబ్బుల గజ్జెలు ]
 [ రచన -  కుసుమాంబ1955]   
**************************************************
 తెలుగురత్నమాలిక
Pageview chart 4744 pageviews - 141 posts, last published on Aug 29, 2015