19, మే 2016, గురువారం

అద్దం, mirror works

దారమునై నిలిచాను నీ మ్రోల ; మానినీ! 
నీ నగవు శీతల ముత్తెములనిటు   
నిటు గ్రుమ్మరించు! ; 
మిసమిసమసలడేటి;  
ముత్యాల సరము నౌతాను! - 
;
--------- [ కవిత 1 ]  ;

******************************,
;
గాలి స్తంభించగా ; 
ముచ్చెమటలే నిండె తన తనువు నిండా!
తులతూచుచున్నది మలయమారుతము ; 
మేఘాల సిబ్బెల తులలోన హర్షముతొ ; 
ఆమె స్వేదంపు అత్తరులను, సురభిళ పన్నీరులను!    
;
------------ [ కవిత 2 ] :

******************************,

స్వప్నాల అద్దం భళ్ళున పగిలింది; బెరుకేల? 
ఏరుతాను ఆ ముక్కలు;
మేల్మి కుట్టు పనితనంతో
కొత్త కవితా వస్త్రాన్ని చేస్తాను;
నీకు ఇస్తాను, అందుకో నా ప్రాణసఖీ! 
;
--------- [ కవిత 3 ]  ;
       ------- [ అద్దం డిజైన్లు ; ] 

******************************,
================================,
;******************************,

daaramunai nilichaanu nee mrOla ; 
maaninii! nee nagawu SItala muttemulaniTu   
niTu grummarimchu! ;
misamisamasalaDETi;  
mutyaala sarau nautaanu!
;
******************************,
;
gaali stambhimchagaa ; 
muchchemaTalE nimDe tana tanuwu nimDA!
tulatuuchuchunnadi malayamaarutamu ; 
mEGaala sibbela tulalOna harshamuto ; 
aame swEdampu attarulanu, 
suraBiLa panniirulanu!
;
******************************,
;
swapnaala addam BaLLuna pagilimdi; berukEla?   
geetaamjali sinimaa, Erutaanu aa mukkalu;
mElmi kuTTu panitanamtO
kotta kawitaa wastraanni chEstaanu;
niiku istaanu, amdukO naa prANasaKI! 

--------- [ addam Dejainlu ] ; 

******************************, 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి