15, జులై 2016, శుక్రవారం

నా హృదయ సీమ

నీవు నా కళ్ళెదుట నిలువగానే ; 
నాకొక సత్యం బోధపడింది ప్రియా!   
ఇన్నినాళ్ళుగామౌనమనే గండశిలగా  
నిస్సారంగా ఉండిపోయాననే వాస్తవం!   
ఔను చెలీ! 
నాకిప్పుడే బోధపడింది

ఇప్పుడు తీపి బాధ కూడా ;  
గోరింటలై పండి ; 
అరుణవర్ణభరితమౌతూ ; 
అపరంజి శిల్పాల
      అనురాగాలను నెలకొల్పుతున్నాయి! 
వెన్నెల కళ్ళాపి చల్లుతున్న ఈ రేయికి ; 
  నీ మమతా వీక్షణాల ముగ్గులే 
    ఇవ్వవలసిన సుందర సమాధానాలు! - 

******************************, 
;
నా హృదయ సీమ
పి.కుసుమ కుమారి (హైదరాబాద్)
{ఆంధ్రభూమి సచిత్ర మాస పత్రిక *52* జూలై 2009
;
=====================================;
,
inninALLugaamaunamanE gamDaSilagA 
naa hRdaya seema ;- neewu naa kaLLeduTa niluwagAnE ; 
naakoka satyam bOdhapaDimdi , priyA! 
inninALLugaamaunamanE gamDaSilagA ; 
nissaaramgaa umDipOyAnanE wAstawam!   aunu  
chelii! naakippuDE bOdhapaDimdi
ippuDu tIpi bAdha kUDA ;  gOrimTalai pamDi ; 
/ warNabharitamautuu ; aparamji 
Silpaala ; anuraagaalanu nelakolputunnaayi! 
wennela kaLLApi challutunna ii 
rEyiki ; nee mamataa weekshaNAla muggulE 
iwwawalasina sumdara samAdhAnaalu! - 

******************************, 

pi.kusuma kumaari (haidarAbAd)
{AmdhrabhUmi sachitra mAsa patrika *52* jUlai 2009  
;

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి