10, అక్టోబర్ 2016, సోమవారం

దృక్ తరంగాలు

కనుపాపల కొలనునందు 
దృక్ తరంగాలు కెరలేను ; 
             ఇది ఏమి వింత! ;   || 
;
చెలియ! నీదు లే లేత చిరు నగవు 
                       తెలి కలువలే విరిసె! 
నీ నుండి నా చూపు - మరలనేరదు ;
             ఇది ఏమి వింత! ;   || 

మా కనుల వీక్షణమ్ముల 
                   కోటి నిట నీవు , 
నెచ్చెలీ!  నాకు ఇట ఒసగేవు -  
ఇది మాకు వరప్రసాదమో!? 
మరి, శిక్షయో!? 
మరి, సఖియరో !!
మరింత మమతా ప్రశస్తివో !!!!!!!?
             ఇది ఏమి వింత! ;   || 
;
;===========================; 
kanupApalE kaDali 
dRk taramgaalu keralEnu ; 
                  idi Emi wimta! || 
cheliya! nee chiru 
nagawu teli kaluwalE wirisenu ; 
nee numDi naa chuupu - maralanEradu ;
                  idi Emi wimta! || 
;
maa kanula weekshaNammula 
                        kOTi niTa neewu ,  
nechchelI! naaku iTa osagEwu - 
idi maaku waraprasaadamO!? 
mari, SikshayO!? 
mari sakhiyarO!!
 marimta mamataa praSastiwO !?
                  idi Emi wimta! || 
;
ళఌౡ ళళఌౡ ళళఌౡ ళ 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి