21, డిసెంబర్ 2010, మంగళవారం

పల్లె పడుచుతో నింగికి పోటీ


ముంగిట పల్లె పడుచు
ముగ్గులను వేస్తూన్నది,
ఆ రంగ వల్లులను చూచిన
నీల గగనం
వాన విల్లులను చిత్రించింది,
మెరుపులను విరచించింది;
ఐనా కూడా
అంబరం పోటీలో నిలబడలేకపోయింది

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

muMgiTa palle paDuchu
muggulanu vEstUnnadi,
aa raMga vallulanu chUchina
nIla gaganaM
vaana villulanu chitriMchiMdi,
merupulanu virachiMchiMdi;
ainaa kUDA
aMbaraM pOTIlO nilabaDalEkapOyiMdi

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి