21, డిసెంబర్ 2010, మంగళవారం

ముద్రణ హక్కులు (Haiku 1)సౌహార్ద్ర లిపి
హృదయ పుటలపై
ముద్రణ హక్కులను పొందింది;
“ఆర్ద్ర భావనలకు
విద్వత్తు అవసరమా? నేస్తమా!”
అని అడుగుతూన్నది
&&&&&&&&&&&&&&&&

హైకూలు

sauhaardra lipi
hRdaya puTalapai
mudraNa hakkulanu poMdiMdi;
“aardra bhaavanalaku
vidvattu avasaramaa? nEstamaa!”
ani aDugutUnnadi

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి