22, ఏప్రిల్ 2009, బుధవారం

Baala

పెళ్ళిపెద్ద

By kadambari piduri, Apr 14 2009 10:16AM
ఏనుగు !ఏనుగు!ఎటు పోతున్నవ్? 
(answer)::: 
ఘీంకరిస్తూ అడవికి పోతా! 
(ప్రశ్న) ::: 
అడవికి పోయి అటేమి చేస్తావ్? 
( answer )::: 
పద్మావతినీ భయ పెడతాను 
శ్రీనివాసులుతొ దోస్తీ కట్టి 
సాష్టాంగం!దండ ప్రణామం! 

అమ్మకు,అయ్యకు కళ్యాణం 
అంగ రంగ వైభోగంగా జరిపించేస్తా! 
నా వీపు పైన అంబారి కట్టి 
వధూ వరులను కూర్చుండ బెట్టి 
ఊరేగిస్తా ముల్లోకములు. 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి