22, ఏప్రిల్ 2009, బుధవారం

Baala

సంతసాల కోవెల

By kadambari piduri, Mar 10 2009 6:31PM

తొలి పొద్దున కిరణాలు వెచ్చ వెచ్చన 
బుల్లి బుల్లి పిట్టలతో బులి బుచ్చకాలు 
బాల పాపల్లార!ఇక అల్లరంతా మనది! 

1)పువ్వులన్ని విరిసాయి 
తుమ్మెదలు ఎగిసాయి 
ఝుమ్ ఝుమ్మని తిరిగాయి 
పులుగులతో బహు సౌరుగ - తిరుగో!తిరుగు! 

2)కొమ్మ పళ్ళు పండాయి 
పాప కొరకు వంగాయి 
తేనెలూరు మిసిమి పళ్ళు 
అందుకొమ్మన్నాయి 

3)అచ్చు, హల్లులతో పాటుగ 
a-b-c-d-లు రాసి 
భాషల అందాలన్నీ దోసిటిలో నింపేసి 
శ్రీశారదా దేవి కిచ్చి 
సంతసాల కోవెలను 
కట్టుదాము అందరమూ

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి