22, ఏప్రిల్ 2009, బుధవారం

వందనమిదే!

By kadambari piduri, Apr 16 2009 11:17AM
వాడేటి పూవులకు ఆసరాగా 
నిలిచిన తొలకరుల మబ్బులకు 
అభివాదము! అభివాదము! // 

పాడేటి పికములకు 
చివురులను ఒసగిన 
మామిడి తరువులకు,//అభి// 

పాడి పంటల అలరారేటి 
పల్లెల తొణికేటి మమత లన్నిటికిని //అభి// 

మా పల్లె జనములకు 
చదువులను ప్రేమతో 
నేర్పేటి గురువులకు 
అభివాదము! అభివాదము //

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి