22, ఏప్రిల్ 2009, బుధవారం

Baala

నిధి

By kadambari piduri, Apr 19 2009 10:14AM

ఓమ్ నమః శివాయ! 
అచ్చులతో అద్దకాలు 
సరిగంచులు 
నేసి మేము ఇస్తాము 
చదువన్నది 'నిధి మూట' 
గైకొనరా ఓరన్నా! 

1)మంచె పైన రైతన్న ! 
పలక పట్టుకున్నాన్న వడిసెల ఒక చేత 
బలపం ఒక చేత 
వడి వడిగా విద్యలన్ని 
నేర్చి తీరుతానంటూ 
ప్రతిన పట్టి,తన 
ఒట్టుకు "శ్రీ కారం"చుట్టాడు// 


2)అజ్ఞానం తిమిరాలను 
తూర్పార బట్టాడు 
తప్పొప్పుల తప్ప తాలు 
గాలి కెగిరి పోతాయి 
ఉల్లాసం నింగి కెగయ 
విజ్ఞానం ధాన్య రాశి 
గొని పోవును ఇంటికి // 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి