22, ఏప్రిల్ 2009, బుధవారం

కళలకు కాణా కళలకు కాణాచి

కళలకు కాణాచి  ;

By kadambari piduri, Apr 16 2009 10:36AM
కృష్ణం!కృష్ణం!!!వేణు విలోలం! 
మదన మోహన, నంద నందనం 
గోవర్ధన గిరి ధారీ! వన మాలీ! //కృష్ణం// 

(అను పల్లవి);;;;;;; 
''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
2)నిన్నే తలచీ తలచీ 
భజనలు చేయాలీ!! //కృష్ణం// 

3)చిటికెల తాళం 
చిడతల తాళం 
చిందులలోనే నాట్యాలు 
అహో! 
చిందులు నాట్య నివాసాలు //నిన్నే // 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి